Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí PO/ST ráno
 (kód: SMCOAM1)

Kurz konverzácie v anglickom jazyku Efektívny kurz ma zvládnutie každodenných situácií v osobnom aj profesijnom živote.
Angličtina
Výučba v dňoch
Po, St
Čas výučby
Ranný
Opakuje sa
Výučba pravidelne každý týždeň
sleva na Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí PO/ST ráno
Poznámka k začiatku
informujte sa, kedy bude tento kurz znova otvorený
Datum zahájení Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí PO/ST ráno (Angličtina, Bratislava)
Začiatok
Datum ukončení Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí PO/ST ráno (Angličtina, Bratislava)
Ukončenie
Délka jazykového kurzu Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí PO/ST ráno (Angličtina, Bratislava)
Dĺžka kurzu
štvrťročný
Vyuč. jazyk
AJ
Počet študentov
Jazykový kurz Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí PO/ST ráno: počet študentov3-6
Cena
Cena jazykového kurzu angličtiny v Bratislave - Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí PO/ST ráno 192 EUR
Rozsah výučby | Hod týždenne
Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí PO/ST ráno - rozsah výučby jazykového kurzu v Bratislave S.M.A.R.T. Jazyková škola Ružinov 40h
| 2x2h
Kurz začína
ukončený Kdy začíná jazykový kurz Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí PO/ST ráno - Jazykový kurz Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí PO/ST ráno
Rozvrh hodín
Po 7:30 - 9:00
St 7:30 - 9:00
Pokročilosť
A2 - Mierne pokročilý, B1 - Nižší-stredne pokročilý, B2 - Vyšší-stredne pokročilý
Typ kurzu
Bežné skupinové (dochádzkové) kurzy pre verejnosť, Individuálne kurzy

Termín konania

Začiatok:
7.10.2019 (pred 112 dňami)
Informujte sa, kedy bude tento kurz znova otvorený
Ukončenie:
11.12.2019
Čas konania:
Ranný
Dĺžka kurzu:
štvrťročný

Rozsah výučby

Počet vyučovacích hodín:
40 h (2x2h)
Dĺžka vyučovacej hodiny:
45 minút
Periodicita:
Výučba pravidelne každý týždeň

Cena kurzu

Cena kurzu:
192 EUR
Počet študentov v skupine:
3 – 6
Cena zahŕňa:
Bezplatné otestovanie jazykovej úrovne, Doplnkový učebný materiál, Záverečný test, Certifikát /pri úspešnom absolvovaní kurzu/, Občerstvenie /káva, čaj, minerálka/, Písacie potreby, Zakladacie dosky na učebný materiál
Cena nezahŕňa:
Učebný materiál /kniha+pracovný zošit/
Poznámka:
Platba za kurz je možná v hotovosti alebo prevodným príkazom.

Rozvrh hodín

všetky týždne
deň
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

Náplň a obsah kurzu

Kurz konverzácie v anglickom jazyku Efektívny kurz ma zvládnutie každodenných situácií v osobnom aj profesijnom živote.

Prečo si vybrať tento kurz

Hodiny konverzácie v anglickom jazyku sú obohatené o autentické AUDIO nahrávky, ktoré môžete počúvať doma, v aute, pri bežných domácich prácach.
Maximálny počet 6 študentov v skupinke zaručí priestor na vyjadrenie Vašich myšlienok a postojov a umožní Vaše rýchle napredovanie .
Ponúkame Vám individuálny prístup , pútavé a dynamické hodiny.
Kurz ke ukončený testom (speaking / listening).

Cieľ kurzu

 • prehĺbenie slovnej zásoby a osvojenie si pohotových reakcií v cieľovom jazyku
 • bezproblémové zvládnutie bežných situácií v každodennom živote (napr. nakupovanie, cestovanie, u lekára).

Obsah kurzu

 • Socializing
 • Eating out
 • Living away from home
 • Shoping
 • The media
 • Health
 • Travel
 • Sightseeing
 • Make an appointment
 • Bargin and negotiate
 • I´d like to open an account
 • My bag´s been stolen
 • Can I take a message?
 • Meetings
 • Make, accept and reject suggestion
 • Presentations and talks
 • Seminars
 • It´ll help me get a good job
 • Can I call you back

and more

Zaradenie kurzu

 • Druh kurzu: Bežné skupinové (dochádzkové) kurzy pre verejnosť, Individuálne kurzy
 • Veková skupina: Pre dospelých

Výučbu zabezpečuje

S.M.A.R.T.

Jazyková škola Ružinov
Bratislava - Ružinov
82105
Čečinová 21a

Naša škola sa nachádza na prízemí administratívnej budovy spoločnosti MG KIBA. Parkovanie pre klientov je vyhradené pred budovou školy a vo dvore.

0948 781 888 (zápis a info) www.smartskola.sk

Pokročilosť kurzu

A2 - Mierne pokročilý, B1 - Nižší-stredne pokročilý, B2 - Vyšší-stredne pokročilý

Aké sú vstupné znalosti?

Študent rozumie vetám a často používaným výrazom týkajúcim sa každodenného života (napríklad základné osobné údaje a informácie o rodine, nakupovanie, miesto, kde žije, zamestnanie). Dokáže komunikovať v jednoduchých, často sa opakujúcich situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú, priamu výmenu informácií o dôverne známych, často sa opakujúcich záležitostiach. Jednoduchým spôsobom vie popísať svoje vzdelanie, svoje najbližšie okolie a veci týkajúce sa bezprostredných potrieb.

Študent v hlavných rysoch rozumie informáciám o dôverne známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase a pod., ak sú vyjadrené zreteľným štandardným spôsobom. Vie si poradiť s väčšinou situácií, ktoré môžu nastať pri cestovaní na území, kde sa daným jazykom hovorí. Vie vytvoriť jednoduchý súvislý text o témach, ktoré dobre pozná alebo ktoré ho osobne zaujímajú. Dokáže opísať zážitky a udalosti, sny, nádeje a túžby a stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

Študent rozumie hlavným myšlienkam zl

Certifikát, ktorý získate absolvovaním

Certifikát o absolvovaní kurzu

Po úspešnom zvládnutí záverečného testu, ktorý preverí Váš progres v učení, obdržíte od nás Certifikát potvrdzujúci účasť na danom kurze.

Fotografie zo školy a z kurzov

Pár slov o nás

Sme moderná jazyková škola 9 rokov pôsobiaca v oblasti vyučovania cudzích jazykov a doučovania detí základných a stredných škôl v rozsahu jednotlivých predmetov ZŠ a SŠ.
Sídlime v tichej, veľmi dobre dostupnej lokalite Bratislava – Prievoz.
Naši klienti majú k dispozícii vyhradené parkovisko.
Výuka prebieha v 3 klimatizo­vaných učebňach.

Našim klientom ponúkame

 • individuálne kurzy „One-to-one",
 • skupinové kurzy – max 6 študentov v skupine

Prečo si vybrať nás

Najlepšia investícia je investícia do vzdelania!
V S.M.AR.T.e je Váš cieľ aj naším cieľom a za Vašu investíciu Vám poskytneme :

 • kvalitu
 • flexibilitu
 • profesionalitu

Náš spoločný cieľ je:

 • SPECIFIC (špecifický / konkrétny) – presne identifikujeme Váš cieľ, čo umožní efektívne používanie cieľového jazyka
 • MEASURABLE (merateľný) – odporučíme najvhodnejšiu formu kurzu, ktorá presne splní Váš cieľ
 • ATTAINABLE (dostupný / dosiahnuteľný) – odporučíme najoptimálnejšiu intenzitu kurzu, aby ste mali Váš cieľ na dosah ruky
 • REAL (reálny) – vďaka moderným učebným materiálom sa stretávate iba s aktuálnymi témami z bežného a profesionálne­ho života
 • TIMELY (časový) – efektívne načasujeme Váš kurz, aby ideálne spĺňal Vašu časovú dostupnosť

Vybavenie školy

 • Audiovizuálne pomôcky
 • Kurz s občerstvením
 • Kurz v klimatizovanej učebni
 • Vlastné učebne
 • Wi-fi pripojenie
 • Zapožičanie učebníc do kurzu

Doprava

Trolejbusom

Hlavnej vlakovej stanice trolejbusom č. 212 vystúpiť na zastávke Radničné námestie. Odtiaľ pešo popri Evangelickom kostole na ulicu Konopná a následne odbočiť v pravo na ulicu Čečinová.
Autobusovej stanice Mlynské nivy trolejbusom č. 202 vystúpiť na zastávke Brodná. Odtiaľ pešo po ulici Brodná prejsť na ulicu Mierová a popri Evangelickom kostole na ulicu Konopná a následne odbočiť v pravo na ulicu Čečinová.

Autobusom

č. 66 z Centrálneho trhoviska na zastávku Mierová. Pešo pokračovať po ulici Kaštieľska, a na druhej odbočke v ľavo na ul.Čečinová.

Autom

Po Prievozskej/Ga­garinovej smerom na Podunajské Biskupice. Na križovatke Gagarinova/To­mášikova odbočiť v pravo na Kaštieľsku, pokračovať rovno cez križovatku Kaštieľska/ Mierová a na tretej odbočke na Čečinovú.
Parkovanie je k dispozícii na vyhradenom parkovisku pred budovou, alebo v areálu školy.

Ako nastúpiť do kurzu

Zápis

ZÁPIS do kurzov prebieha priebežne počas celého roku.
Klienti sa môžu prihlasovať osobne priamo v našej škole, prípadne telefonicky text odkazu Záujem o kurz môžu prejaviť aj vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke text odkazu.

Ďalšie kurzy angličtiny | S.M.A.R.T.

Jazyk Názov kurzu a pokročilosť Študentov Dĺžka kurzu Rozsah výučby Cena
AJ
SMART Real world PO/ST A0-A2 ráno
kód kurzu (AJ SMRWA0AM)
A0 - Úplný začiatočník, A0+ - Falošný začiatočník, A1 - Začiatočník
3 – 6 štvrťročný
do
40 h (2x2h)
Po, St
192 EUR
AJ
SMART Real world PO/ST A0-A2 poobede
kód kurzu (AJ SMRWA0PM)
A0 - Úplný začiatočník, A0+ - Falošný začiatočník, A1 - Začiatočník
3 – 6 štvrťročný
do
40 h (2x2h)
Po, St
192 EUR
AJ
SMART Real world UT/ŠT A0-A1 poobede
kód kurzu (AJ SMRWA0PM2)
A0 - Úplný začiatočník, A0+ - Falošný začiatočník, A1 - Začiatočník
3 – 6 štvrťročný
do
40 h (2x2h)
Ut, Št
192 EUR
AJ
SMART Real world UT/ŠT A0-A1 ráno
kód kurzu (AJ SMRWA0AM2)
A0 - Úplný začiatočník, A0+ - Falošný začiatočník, A1 - Začiatočník
3 – 6 štvrťročný
do
40 h (2x2h)
Ut, Št
192 EUR
AJ
SMART Real world PO/ST A2-B2 poobede
kód kurzu (AJ SMRWA2PM1)
A2 - Mierne pokročilý, B1 - Nižší-stredne pokročilý, B2 - Vyšší-stredne pokročilý
3 – 6 štvrťročný
do
40 h (2x2h)
Po, St
192 EUR
AJ
Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí PO/ST večerný
kód kurzu (SMCOPM1)
A2 - Mierne pokročilý, B1 - Nižší-stredne pokročilý, B2 - Vyšší-stredne pokročilý
3 – 6 štvrťročný
do
40 h (2x2h)
Po, St
192 EUR
AJ
Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí UT/ŠT ráno
kód kurzu (SMCOAM2)
A2 - Mierne pokročilý, B1 - Nižší-stredne pokročilý, B2 - Vyšší-stredne pokročilý
3 – 6 štvrťročný
do
40 h (2x2h)
Ut, Št
192 EUR
AJ
Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí UT/ŠT večerný
kód kurzu (SMCOPM2)
A2 - Mierne pokročilý, B1 - Nižší-stredne pokročilý, B2 - Vyšší-stredne pokročilý
3 – 6 štvrťročný
do
40 h (2x2h)
Ut, Št
192 EUR
AJ
SMART Kids 6-10 r.
kód kurzu (SMKIDS1)
A1 - Začiatočník, A2 - Mierne pokročilý, B1 - Nižší-stredne pokročilý
3 – 6 ročný (2 semestre)
do
70 h (1x2h) 385 EUR
AJ
SMART Kids 11-15 r.
kód kurzu (SMKIDS2)
A2 - Mierne pokročilý, B1 - Nižší-stredne pokročilý, B2 - Vyšší-stredne pokročilý
3 – 6 ročný (2 semestre)
do
70 h (1x2h) 385 EUR
Viac kurzov školy

Rezervácia miesta v kurze

Dobrý deň, chcem si rezervovať miesto v jazykovom kurze
Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí PO/ST ráno (kód: SMCOAM1). Pošlite mi prosím informácie o platbe a zápise do kurzu.

Overiť voľné miesto

Dobrý deň, chcem si overiť, či je ešte voľné miesto v jazykovom kurze Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí PO/ST ráno (kód: SMCOAM1).

Informovať sa na kurz

Dobrý deň, chcem sa informovať na kurz Konverzácie AJ mierne pokročilí/pokročilí PO/ST ráno (kód: SMCOAM1). Kontaktujte ma, prosím.

Volám sa

a môj email je

prípadne ma zastihnete na telefóne

.

Rád(a) by som ešte poznamenal(a): Rád(a) by som ešte poznamenal(a): Rád(a) by som sa tiež opýtal(a) na:

Ozvite sa mi prosím čo najskôr. Ďakujem.

Súhlasím s podmienkami používania portálu JazykovéŠkoly.sk
Pošlite škole správu.
Meno a email sú povinné položky
267 kurzov
83 škôl