Odporúčané jazykové školy
Jazykový kurz Firemné kurzy angličtiny
Filtrovanie podľa viacerých parametrov

Firemné kurzy angličtiny
 (kód: KURZ-002SNV)

Firemné flexibilné kurzy angličtiny pre zamestnancov všetkých odvetví priemyslu! Vynikajúci lektori, skvelé výsledky našej overenej učebnej metódy, profesionalita, jedinečný výukový systém, bezkonkurenčné ceny, dlhoročné skúsenosti – VISTA
Angličtina
cena závisí od počtu kurzov a ďalšich parametrov
Čas výučby
Podľa dohody s klientom
Opakuje sa
Podľa dohody s klientom
Ihneď
Vyuč. jazyk
AJ
Počet študentov
Jazykový kurz Firemné kurzy angličtiny: počet študentov1-10
Cena
Cena jazykového kurzu angličtiny v Spišskej Novej Vsi - Firemné kurzy angličtiny viac…
Rozsah výučby | Hod týždenne
Firemné kurzy angličtiny - rozsah výučby jazykového kurzu v Spišskej Novej Vsi Jazyková škola VISTA Pobočka Spišská Nová Ves 100h
Kurz začína
inak Kdy začíná jazykový kurz Firemné kurzy angličtiny - Jazykový kurz Firemné kurzy angličtiny
jazyková učebnica: Vlastné materiály školy
Vlastné materiály školy
Pokročilosť
Pre študentov všetkých pokročilostí
Typ kurzu
Firemné jazykové kurzy a vzdelávacie programy
Cena zahŕňa
jazykový audit, výučba, cestovné lektora, priebežné...

Termín konania

Začiatok:
Ihneď
Čas konania:
Podľa dohody s klientom
Dĺžka kurzu:
Podľa potrieb klienta
Poznámka:
Termíny kurzu je možné dohodnúť veľmi flexibilne tak, aby bol využitý voľný čas zamestnancov.

Rozsah výučby

Počet vyučovacích hodín:
Individuálne
Periodicita:
Podľa dohody s klientom
Poznámka:
Rozsah výučby sa odvíja od stanovených cieľov výučby a časových možností klienta.

Cena kurzu

Cena kurzu:
cena závisí od počtu kurzov a ďalšich parametrov
Počet študentov v skupine:
1 – 10
Cena zahŕňa:
jazykový audit, výučba, cestovné lektora, priebežné a záverečné testovanie, učebnice a učebné materiály
Poznámka:
K žiadnemu z našich kurzov nepotrebujete extra nakupovať učebnice, všetko Vám poskytneme

V čom sú naše firemné kurzy najlepšie

 • VISTA je škola, ktorá dokáže poskytovať firemnú výučbu celoslovensky
 • Každomesačne odučíme v prieme 220–250 firemných kurzov celoslovensky
 • Jedna komunikačná osoba pre celú spoločnosť
 • Korporátna škola s domáckou a priateľskou atmosférou
 • 16-ročné skúsenosti s poskytovaním jazykových služieb
 • Jednoduchosť logistiky
 • Jedna mesačná fakturácia
 • Jedna mesačná tabuľka s informáciami o progrese študentov a ich dochádzke
 • Jazykový audit zamestnancov zdarma
 • Priebežné a záverečné testovanie zdarma
 • Zľava na tlmočnícke a prekladateľské služby
 • Vynikajúce referencie a dlhodobí spokojní firemní klienti

Náplň a obsah kurzu

Firemné flexibilné kurzy angličtiny pre zamestnancov všetkých odvetví priemyslu! Vynikajúci lektori, skvelé výsledky našej overenej učebnej metódy, profesionalita, jedinečný výukový systém, bezkonkurenčné ceny, dlhoročné skúsenosti – VISTA

Prečo si vybrať tento kurz

 • Vysoká flexibilita, profesionalita, organizácia kurzov
 • VISTA ako jediná škola na Slovensku dokáže zabezpečiť výučbu v každom meste
 • Viac ako 16-ročné skúsenosti s výučbou firemných klientov
 • Jednoduchosť logistiky
 • Jedna mesačná fakturácia
 • Jedna mesačná výstupová tabuľka o dochádzke a výkone študentov/Vašich zamestnancov
 • Zľavy na ďalšie jazykové služby
 • Zľavy na všetky kurzy pre verejnosť pre rodinných príslušníkov zamestnancov

 • Individuálny jazykový kurz začína ihneď.
 • Skupinové kurzy sú spúšťané v mesačných intervaloch
 • Možnosť výučby SKYPE: štúdium v pohodlí domova


Vlastne učebné osnovy a materiály pre všeobecný jazyk a pre špecializácie

Pre koho je kurz určený

Firemné kurzy vždy pripravujeme a organizujeme klientom na mieru, podľa ich potrieb a profesného zamerania

Okrem ôsmych úrovní všeobecného jazyka poskytujeme špeciálne moduly pre zamestnancov nasledovných odvtetví a profesií:

 1. automobilový priemysel
 2. medicínsky a farmaceutický priemysel
 3. IT špecialisti
 4. právnici
 5. ekonómovia
 6. podnikatelia a obchodní zástupcovia
 7. logistické spoločnosti
 8. stavebnícke spoločnosti
 9. výrobné odvetvia
 10. strojárenský priemysel

Cieľ kurzu

Cieľom každého kurzu je:

 • zlepšenie sa na danej jazykovej úrovni
 • posun do vyššej úrovne
 • plynulosť prejavu
 • prirodzenosť, uvoľnenosť a istota v prejave v cudzom jazyku

Organizácia výučby

Analýza potrieb klienta:

cenová ponuka – jazykový audit – stanovenie si parametrov kurzov – stanovenie si cieľov – uzatvorenie zmluvu

Výučba:
 1. celkové nastavenie rozvrhu odsúhlaseného zadávateľom a po konzultácii so zamestnancami/štu­dentami vytvárame my – šetríme čas Vášmu personálnemu oddeleniu
 2. návrh učebných plánov
 3. priebežné a záverečné hodnotenie výsledkov Vašich zamestnancov
 4. priebežné a záverečné testovanie

Obsah kurzu

Spôsob, metóda a jednotlivé obsahové náplne našich firemných kurzov sú súčasťou VISTA know-how a klientovi budú prezentované pri osobnom stretnutí

Štruktúra kurzu
 1. How Are You
 2. „Ice-Break“ – rýchla hra, cvičenie, zopakovanie predošlej témy
 3. Nová téma
 4. Otázky, modelové prípady, role-play, konverzácia s použitím novej gramatiky alebo novej slovnej zásoby

Zohľadňujeme pracovnú vyťaženosť zamestnancov a preto naša metóda dbá na čo najpraktickejší charakter hodín a aby sa naučili čo najviac v priebehu lekcie

Zaradenie kurzu

 • Druh kurzu: Firemné jazykové kurzy a vzdelávacie programy
 • Obsahové zameranie: Business kurz obchodného jazyka(obchod, schôdzky, korešpondencia...), Konverzačné a udržovacie kurzy, Kurz odborného/profesného jazyka, Kurzy pripravujúce na prácu v zahraničí
 • Veková skupina: Pre dospelých
 • Profesná skupina: Manažéri a vedúci, Obchodní zástupcovia, Odborníci (profesný jazyk) a odborní pracovníci, Pracovníci štátnej správy, Technici, Zamestnanci súkromných a štátnych firiem
 • Forma výučby: Konverzácia s rodeným hovorcom, Lektor dochádza za študentom na dohodnuté miesto, Výučba prebieha vo firme, kde študent pracuje, Výučba vonku (v meste, v prírode)

Výučbu zabezpečuje

Jazyková škola VISTA

Pobočka Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
05201
Levočská 1

K DOPRAVE: Na Letnej ulici vojdite pod Levočskú bránu, ktorá sa nachádza oproti kostolu na Radničnom námestí. Prejdite 20 metrov a po ľavej strane za reštauráciou Nostalgia uvidíte červené dvere. Sme na prvom poschodí, pri dverách prosíme klopať.

+421 902 961 150 (mobil) www.vista.sk

Pokročilosť kurzu

Pre študentov všetkých pokročilostí

Aké sú vstupné znalosti?

Vstupná pokročilosť študentov:
 • zdarma Vám ponúkneme jazykový audit zamestnancov – t.z. písomný test a ústne dotestovanie a následné vyhodnotenie a odporúčané zaradenie do jazykovej úrovne
VISTA má 9 jazykových úrovní, ktoré zodpovedajú spoločnému európskemu referenčnému rámcu jazykov
Rozraďovací test pokročilosti
Učebnice v jazykovom kurze Firemné kurzy angličtiny - Vlastné materiály školy

Učebnice pre tento kurz

Vlastné materiály školy

Certifikát, ktorý získate absolvovaním

Certifikát o absolvovaní jazykového kurzu VISTA

Všetci účastníci dostatnú DIPLOM pri úspešnom (65% a vyššie) absolvovaní záverečného testu VISTA na konci kurzovej úrovne
Na absolvovanie jednej jazykovej úrovne je potrebné

A) študovať pol roka (v prípade večerných kurzov)

B) mať odštudovaných minimálne 60 lekcií (v prípade pravidelných individuálnych lekcií)

Fotografie zo školy a z kurzov

Pár slov o nás

 • ALIANCIA VISTA vznikla v roku 2003 a poskytuje jazykové vzdelávanie na česko-slovenskom trhu
 • Aktuálne 9 pobočiek v SR (ďalšie v ČR)
 • Výučbu poskytujeme aj mimo uvedených miest
 • Najlepšia jazyková škola v regióne
 • VISTA jazyková škola je akreditovaným centrom Educational Testing Service (ETS), spoločnosti produkujúce testy TOEIC, TOEFL.
 • VISTA je škola založená na praktickom využívaní cudzieho jazyka priamo na hodine.
 • Spôsob výučby VISTA nevyčerpáva študenta, NAOPAK vytvára pozitívne prostredie, čím zvyšuje vnútornú motiváciu
 • Náš lektor Vás celý čas vedie, kontroluje, opravuje a povzbudzuje v komunikácii.
 • 80% z hodiny komunikuje klient.
 • Adaptabilné učebné osnovy prispôsobené požiadavkám klienta. Kurzy Vám šijeme na mieru.
 • VISTA Vám pomôže zbaviť sa zábran v komunikácii a naučí Vás hovoriť cudzím jazykom!
 • Nie je nutné zakupovať žiadne učebnice – všetko Vám poskytneme

Prečo si vybrať nás

 • 9 jazykových úrovní všeobecnej angličtiny, ktorých obsah tvorí 93 tematických komunikačných okruhov
 • Gramatické okruhy adekvátne úrovni, komunikačné cvičenia a modelové situácie
 • Vlastný materiál ku všetkým kurzom zdarma
 • Simulujeme reálne prostredie a situácie, nové slovíčka a gramatiku sa naučíte rýchlo a bezbolestne
 • komunikačná metóda dialógového charakteru
 • Špeciálna jazyková príprava na skúšky, certifikáty, maturitu, vysokú školu, pohovor do zamestnaniami
 • Certifikát o ukončení adekvátnej kurzovej úrovne
 • Ukážková hodina zdarma
 • Špeciálne jazykové kurzy
 • Lektori VISTA – jedinečné osobnosti, profesionáli
 • Po absolvovaní kurzu má študent aktívnu znalosť cca 2500–3000 anglických slov a používa gramatické javy danej úrovne

Vybavenie školy

 • Bezbariérový prístup
 • Kurz s občerstvením
 • Kurz v klimatizovanej učebni
 • Prístup do knižnice školy
 • Vlastné učebne
 • Wi-fi pripojenie

Doprava

Firemná výučba môže prebiehať

 • v priestoroch spoločnosti
 • na pobočkách škôl
 • prostredníctvom skype

Ako a kedy sa zapísať do kurzu

 1. najrýchlejší spôsob prihlásenia sa do akéhokoľvek kurzu, je vyplniť si VISTA vstupný test
 2. uchádzač o konkrétny jazyk preloží dané vety do príslušného jazyka
 3. na základe písomného prejavu je študent predbežne zaradený do úrovne
 4. následne je študent telefonicky kontaktovaný a pozvaný na osobné stretnutie do školy, kde je dotestovaný ústne a spoločne s našou manažérkou pre vzdelávanie nájdu najvhodnejší kurz pre klienta
 5. študent sa oficiálne zapíše do kurzu podpísaním prihláškyIné alternatívy ako sa prihlásiť na kurz, je jednoducho nás telefonicky, alebo emailovo kontaktovať, alebo nás môžete osloviť aj na facebooku alebo instagrame @vista_jazyko­vá_škola

Systém zliav

 • Firemní klienti majú zľavu 10% na všetky kurzy pre verejnosť
 • Táto zľava platí aj pre ich najbližších rodinných príslušníkov

Ďalšie kurzy angličtiny | Jazyková škola VISTA

Jazyk Názov kurzu a pokročilosť Študentov Dĺžka kurzu Rozsah výučby Cena
AJ
Denný kurz angličtiny pre seniorov, 1x týždenne v utorky alebo štvrtky
kód kurzu (BeatlesSNV)
A0 - Úplný začiatočník, A0+ - Falošný začiatočník, A1 - Začiatočník
4 – 10 polročný (semestrálny)
do
20 h
Ut, Št
100 EUR
AJ
Detský individuálny kurz AJ 1-2x/týždeň s úžasnou lektorkou
kód kurzu (KidIndiSNV)
Podľa pokročilosti študenta
1 – 2 ročný (2 semestre)
do

Po, Ut, St, Št, Pi
20€/1 vyučovacia hodina
AJ
Individuálny kurz angličtiny pre každého
kód kurzu (KURZ-001SNV)
Pre študentov všetkých pokročilostí
1 – 2 iná 100 h 18 EUR / 60 minút
AJ
Individuálny kurz angličtiny SKYPE - online
kód kurzu (KURZ-004SNV)
Pre študentov všetkých pokročilostí
1 – 2 iná 100 h 15 EUR / 60 minút
AJ
Príprava na maturitu z angličtiny B1/B2/C1, 1x/týždeň, o 16:00
kód kurzu (maturSNV1)
B1 - Nižší-stredne pokročilý, B2 - Vyšší-stredne pokročilý, C1 - Pokročilý
3 – 10
do
50 h
Po, Ut, St, Št, Pi
350 EUR
AJ
Skupinový kurz pre teenagerov I., II., III., 1x/týždeň, o 16:00
kód kurzu (TEENSSNV1)
A1 - Začiatočník, A2 - Mierne pokročilý, B1 - Nižší-stredne pokročilý, B2 - Vyšší-stredne pokročilý
ročný (2 semestre)
do

Po, Ut, St, Št, Pi
350 EUR
AJ
Skupinový večerný kurz AJ pre mierne pokročilých I., Pon./Str. od 18:00
kód kurzu (SVK3SNV)
A1 - Začiatočník, A2 - Mierne pokročilý
2,5 mesiaca
do
30 h
Po, St
170 EUR
AJ
VISTA KIDS - Detský skupinový kurz AJ 1x/týždeň Sep. 2019-Jún 2020
kód kurzu (KidsSNV)
A0 - Úplný začiatočník, A0+ - Falošný začiatočník
ročný (2 semestre)
do
35 h
St, Št, Pi
290 EUR
AJ
Skupinový večerný kurz AJ pre vyššie pokročilých II., Pon./Str. od 18:00
kód kurzu (SVK7SNV)
B2 - Vyšší-stredne pokročilý
2,5 mesiaca
do
30 h
Po, St
170 EUR
AJ
Skupinový večerný kurz AJ pre vyššie pokročilých I., Ut./Štvr. od 18:00
kód kurzu (SVK6SNV)
B2 - Vyšší-stredne pokročilý
2,5 mesiaca
do
30 h
Ut, Št
170 EUR
Viac kurzov školy

Rezervácia miesta v kurze

Dobrý deň, chcem si rezervovať miesto v jazykovom kurze
Firemné kurzy angličtiny (kód: KURZ-002SNV). Pošlite mi prosím informácie o platbe a zápise do kurzu.

Overiť voľné miesto

Dobrý deň, chcem si overiť, či je ešte voľné miesto v jazykovom kurze Firemné kurzy angličtiny (kód: KURZ-002SNV).

Informovať sa na kurz

Dobrý deň, chcem sa informovať na kurz Firemné kurzy angličtiny (kód: KURZ-002SNV). Kontaktujte ma, prosím.

Volám sa

a môj email je

prípadne ma zastihnete na telefóne

.

Rád(a) by som ešte poznamenal(a): Rád(a) by som ešte poznamenal(a): Rád(a) by som sa tiež opýtal(a) na:

Ozvite sa mi prosím čo najskôr. Ďakujem.

Súhlasím s podmienkami používania portálu JazykovéŠkoly.sk
Pošlite škole správu.
Meno a email sú povinné položky
369 kurzov
88 škôl