Registrácia nových škôl

Registrujte sa pomocou dole uvedeného formulára. Vaša registrácia bude spracovaná spravidla do 3 pracovných dní. Zatelefonuje vám náš pracovník, opýta sa na vaše zameranie, metodiku výučby a ďalšie informácie. Vykoná krátke zaškolenie do systému a zoznámi vás so zásadami úspešnej prezentácie a s cenou prezentácie. Samotné zaslanie registrácie je nezáväzné.

*
?
*
?
*
?
*
?
?
?
*
?
*
?
*
?
*
?
*
?
?
?
*
?
118 kurzov
74 škôl