V skratke k inzercii

Aby každý z návštevníkov mohol ZADARMO využiť komfort výberu jazykových kurzov na jednom mieste, náklady na vývoj a prevádzku portálu www.JazykoveS­koly.sk hradia tu registrované školy a vzdelávacie organizácie. Uprednostnite ich pri výbere kurzu.

Loga škôl a vzdelávacích organizácií

Prestižným typom inzercie sú logá škôl s pop-up inzerátom, kde inzerujú najvýznamnejšie školy, ktoré odporúčame vašej pozornosti, pretože sa spravidla jedná o kvalitné školy s dlhou tradíciou a skúsenosťou s výučbou.

Bannerová inzercia

Významným druhom inzercie je bannerová inzercia. Inzerovať tu môžu iba jazykové školy. Bannery odporúčame vašej pozornosti, pretože spravidla inzerujú zľavu alebo inú výhodu pre študentov.

Ak sa zaujímate o možnosti inzercie, kontaktujte nás.

100 kurzov
73 škôl