Japončina pre začiatočníkov a mierne pokročilých
 (kód: JZ-01)

Značka AIC zaručuje študentom kontinuitu, možnosť výberu s časovou flexibilitou, aj cenovú dostupnosť pri uchovaní tej najvyššej kvality výuky. Vďaka špeciálnemu systému Real LIVE výučby môžete naplno študovať aj na diaľku.
Voľných miest: 4
Japončina
Čas výučby
Podľa dohody so študentami
Opakuje sa
Výučba v dohodnutých termínoch
Kurzy otvárame v priebehu celého školského roku. Do kurzov je možné aj pristúpiť.
Vyuč. jazyk
JA
Počet študentov
Jazykový kurz Japončina pre začiatočníkov a mierne pokročilých: počet študentov6-8
Cena
Cena jazykového kurzu japončiny v Bratislave - Japončina pre začiatočníkov a mierne pokročilých 250 EUR
Rozsah výučby | Hod týždenne
Japončina pre začiatočníkov a mierne pokročilých - rozsah výučby jazykového kurzu v Bratislave Asia Info Centre Jazyková škola Asia Info Centre 25h
| 2x1h
Kurz začína
inak Kdy začíná jazykový kurz Japončina pre začiatočníkov a mierne pokročilých - Jazykový kurz Japončina pre začiatočníkov a mierne pokročilých
jazykový lektor Lektori japonského jazyka
Lektori japonského jazyka
jazyková učebnica: Genki I
Genki I
jazyková učebnica: Vlastné učebné materiály
Vlastné učebné materiály
Pokročilosť
A0 - Úplný začiatočník, A1 - Začiatočník, A2 - Mierne...
Typ kurzu
Bežné skupinové (dochádzkové) kurzy pre verejnosť,...
Cena zahŕňa
Výučba, záverečné testovanie, prístup do internetovej...

Termín konania

Začiatok:
Kurzy otvárame v priebehu celého školského roku. Do kurzov je možné aj pristúpiť.
Čas konania:
Podľa dohody so študentami
Dĺžka kurzu:
Organizujeme štvrťročné kurzy
Poznámka:
Väčšina kurzov pokračuje v nadväzujúcom kurze s rovnakým lektorom a väčšinou študentov.

Rozsah výučby

Počet vyučovacích hodín:
25 h (2x1h)
Dĺžka vyučovacej hodiny:
60 minút
Periodicita:
Výučba v dohodnutých termínoch
Poznámka:
Možnosť výuky aj v rozsahu 1dx2h či 1dx1.5h ap.

Cena kurzu

Cena kurzu:
250 EUR
Počet študentov v skupine:
6 – 8
Voľných miest:
4
Cena zahŕňa:
Výučba, záverečné testovanie, prístup do internetovej knižnice školy, používanie wi-fi, v teplých mesiacoch možnosť rekreácie a príjemného posedenia vo vonkajších priestoroch školy, do budúcna aj možnosť občerstvenia priamo u nás
Cena nezahŕňa:
Učebnice a výukové materiály. Materiály si môžete vytlačiť a priniesť na hodinu. Možnosť používať materiály z Vašich mobilných zariadení.

Výuka s domácim lektorom

AIC Vám ponúka výuku s vynikajúcimi domácimi lektormi, vďaka ktorým sa naučíte nie len japonský jazyk, ale spoznáte aj tajomstvá japonskej kultúry a spoločnosti.

Náplň a obsah kurzu

Značka AIC zaručuje študentom kontinuitu, možnosť výberu s časovou flexibilitou, aj cenovú dostupnosť pri uchovaní tej najvyššej kvality výuky. Vďaka špeciálnemu systému Real LIVE výučby môžete naplno študovať aj na diaľku.

Prečo si vybrať tento kurz

 • V AIC jazykovej škole sme odučili už cez 580 študentov.
 • Naše skupinové kurzy sú max. do 8 osôb, čo zaručuje, že sa lektor dokáže počas 60 min hodiny dostatočne venovať všetkým žiakom.
 • V našich kurzoch sa snažíme o striedanie slovenského lektora s rodilým. Pričom slovenský lektor sa sústreďuje na výuku gramatiky/písma a rodilý lektor na ústne precvičovanie naučenej látky.
 • V našej online knižnici najdete širokú ponuku materiálov na štúdium.

Pre koho je kurz určený

Naša ponuka skupinových kurzov je určená pre širokú verejnosť.

 • Našich kurzov sa zúčastňujú rôzne vekové skupiny od žiakov až po seniorov.
 • Naše kurzy ponúkajú širokú škálu možností. Či už sa jedná o prípravu na prácu v zahraničí, dovolenku, alebo chuť naučiť sa jazyk z vlastného záujmu apod.
 • V AIC učíme úrovne od začiatočníkov až po pokročilých.
 • Tempo závisí od samotných študentov. Privátne a semi-privátne kurzy zväčša napredujú rýchlejšie ako skupinové, kde je potrebné pracovať s viacerými študentami.
 • Keďže sa jedná o ázijské jazyky, pri ktorých je veľmi dôležitá kontinuita, si naše kurzy vyžadujú určitú samostatnú prípravu doma.

Cieľ kurzu

 • Cieľom kurzu je oboznámiť študenta s japonskou gramatikou, frázami, písmom, ako aj s japonskou kultúrou.
 • Po absolvovaní kurzu, by študent mal postupne ovládať základné aj pokročilejšie gramatické tvary, japonské abecedy „hiragana“, „katakana“ a základne znaky (kanji), takisto by mal byť schopný jednoduchej každodennej konverzácie v japonskom jazyku.
 • Znalosti žiakov sú testované priebežne a to opakovaním látky a finálnym testom, ktorý sa uskutočňuje na poslednej hodine daného kurzu.

Obsah kurzu

 • Postupné preberanie lekcií z učebnice Genki 1.
 • Práca s ďalšími učebnými pomôckami v závislosti od potrieb lektora.
 • Precvičovanie látky s rodilým lektorom.

Forma výučby

 • Výuka pomocou učebných materiálov a audiovizuálnych pomôcok.
 • Pri online výuke pracujeme so systémom Ebeam projection, ktorý ponúka množstvo výhod pre študenta, ako aj lektora. Mimo iného automatický prepis lektorových poznámok do počítača študenta.

Zaradenie kurzu

 • Druh kurzu: Bežné skupinové (dochádzkové) kurzy pre verejnosť, Online výučba cez internet, skype, e-learning
 • Veková skupina: Kurzy zamerené na seniorov, Najčastejšie navštevujú kurz dospelí od 18 do 50 rokov, Niektoré verejné kurzy máme zamerané na teenagerov
 • Profesná skupina: Pracovníci štátnej správy, Študenti, Zamestnanci súkromných a štátnych firiem
 • Forma výučby: Kurz s multimediálnou výučbou, V kurze je naozaj veľa konverzácie s rodeným hovorcom

Výučbu zabezpečuje

Asia Info Centre

Jazyková škola Asia Info Centre
Bratislava - Petržalka
85101
Klokočova ul., Petržalka
+421 948 245 601 +421 911 627 422 aziainfo.sk

Pokročilosť kurzu

A0 - Úplný začiatočník, A1 - Začiatočník, A2 - Mierne pokročilý, B1 - Nižší-stredne pokročilý, B2 - Vyšší-stredne pokročilý

Aké sú vstupné znalosti?

Žiadne. Dôležitá je chuť do učenia daného jazyka.

V prípade záujmu o vyššiu úroveň nás neváhajte kontaktovať a pomôžeme vám s výberom kurzu, ktorý bude vyhovovať vašim požiadavkám a potrebám.

Lektor jazykového kurzu Japončina pre začiatočníkov a mierne pokročilých - Lektori japonského jazyka

Lektor tohto kurzu

Lektori japonského jazyka

Rodený hovoriaci samozrejmosťou

V AIC si zakladáme na kvalite a preto starostlivo vyberáme našich lektorov.

V čom lektor vyniká

Profesionalita a individuálny prístup.

Vzdelanie a prax

rodeným hovoriacim sa klient okrem iného učí správnu výslovnosť a má možnosť si od prvých lekcií skúšať konverzáciu. Od našich lektorov vyžadujeme:

 • vysokoškolský titul
 • certifikát
 • prax s výučbou japonského jazyka

Slovenskí lektori dopĺňajú hodiny s rodeným hovoriacim predovšetkým v oblasti výučby gramatiky. V rámci výberového procesu kladieme dôraz na tieto kritériá:

 • vysokoškolský titul
 • certifikát JLPT min. úroveň N2
 • min. 1 ročný pobyt v Japonsku
 • 3 ročná prax s výučbou ja
Ohodnotiť lektora
Učebnice v jazykovom kurze Japončina pre začiatočníkov a mierne pokročilých - Genki I

Učebnice pre tento kurz

Genki I

Japan Times
Vydané 2011 • ISBN 978-4-7890-1440-3

Učebnica Genki je jedným z najfrekventovanejších výučbových materiálov na japončinu. Právom je považovaná za kvalitný študijný zdroj pre tých, ktorí si chcú rýchlo a efektívne osvojiť komunikačné zručnosti v japončine. Táto učebnica v každej lekcii predstavuje potrebné slovíčka a niekoľko gramatických javov, ktoré sa v danej lekcii precvičia pomocou interaktivnych úloh, všetko je orientované predovšetkým na rýchle zvládnutie hovorenej konverzácie. Učebnica ale nezabúda ani na štúdium písma. Poskytuje ku každej lekcii i sekciu určenú najprv pre japonské slabičné abecedy Hiragana a Katakana a neskôr i pre znaky. Študentovi však prácu uľahčuje tým, že v niekoľkých prvých lekciách je japonský text opatrený i prepisom do latinky. V ďalších lekciách potom postupne pribúdajú i prebrané znaky.

Prečo používame túto učebnicu

 • Genki je osvedčenou a kvalitnou učebnicou na výuku japonského jazyka. Je používaná dokonca aj na našich a českých univerzitách v odbore Japanológie/Ja­panistiky.
 • Po Genki I sa plynulo prechádza na učebnicu Genki II.
Učebnice v jazykovom kurze Japončina pre začiatočníkov a mierne pokročilých - Vlastné učebné materiály

Vlastné učebné materiály

Počas 10 rokov vyučovania jazykov v AIC sme vytvorili jedinečný súbor učebných materiálov.

Tieto materiály okrem iného zahŕňajú aj záznamy elektronického whiteboardu z našich ONLINE lekcií vo forme pdf.

Prečo používame túto učebnicu

Hlavná učebnica poskytuje základ, ktorý dopĺňame materiálmi, ktoré sa osvedčili v minulých kurzoch a sú tak šité na mieru našim slovenským klientom.

Certifikát, ktorý získate absolvovaním

AIC certifikát

Interný AIC jazykový certifikát je zohľadňovaný ambasádami pri posudzovaní relevantných jazykových schopností uchádzača o štipendium, prípadne iný medzinárodný program.

Fotografie zo školy a z kurzov

Pár slov o nás

 • Pod značkou AIC nájdete know-how, energiu a obrovský potenciál ľudí AIC Komunity, ktorých spoločným cieľom je zblížiť región strednej Európy a stále rastúcej východnej Ázie.
 • Veríme, že vzdelanie, praktická skúsenosť, vzájomné interakcie a zdielanie spoločných hodnôt sú prvým krokom pre dosiahnutie tohoto cieľa.
 • Prirodzeným follow-up našich aktivít je vyhľadávanie možností pre uplatnenie vedomostí našich študentov a členov komunity v praxi, vytáranie príležitostí zúročiť svoj potenciál, robiť to čo baví aj Vás aj nás!

Prečo si vybrať nás

 • Značka AIC zaručuje študentom kontinuitu, možnosť výberu s časovou flexibilitou, ako aj cenovú dostupnosť. A to všetko pri uchovaní tej najvyššej kvality výuky.
 • Sme na Slovensku už od roku 2010 patríme k špičke vo svojom obore, a to nie len na Slovensku, ale aj v regióne Strednej Európy.
 • Oblasť vzdelávania je jedným z nosných pilierov existencie AIC.
 • Jazyková škola sa teší množstvu frekventantov z rôznych kútoch Slovenska, ktorí dlhodobo oceňujú profesionalitu, zmysel pre technologický pokrok či priateľskú atmosféru u nás.
 • Najmä vďaka Vašej dôvere dnes patríme medzi najväčšie inštitúty svojho druhu v strednej Európe
 • Jazykové kurzy japončiny, čínštiny a kórejčiny sme začali vyučovať ako prví.

Vybavenie školy

 • Audiovizuálne pomôcky
 • Bezbariérový prístup
 • Ergonomické stoličky
 • Kopírka pre študentov
 • Kurz v klimatizovanej učebni
 • Multimediálne učebne
 • Prístup do knižnice školy
 • Prístup na internet pre študentov
 • Spoločenská miestnosť
 • Študovňa
 • Vlastné učebne
 • Wi-fi pripojenie
 • Zapožičanie učebníc do kurzu

Doprava

 • MHD: Električkou č. 3 na zastávku Sad Janka Kráľa. Zo zastávky zídete na hrádzu smerom do Čuňova, prejdete cca 150/200 metrov a po pravej strane uvidíte náš YUZU House.
 • Milovníci športu sa k nám dostanú, či už na bicykli, korčuliach, alebo po svojich.
 • Autom sa k nám dostane buď po hrádzi popod Starý most, alebo odbočíte za prvou čerpacou stanicou OMV po zjazde na Einsteinovu ul. (smer Aupark). Pre vizualizáciu kliknite na odkaz „Ako sa k nám dostanete?“.
Ako sa k nám dostanete?

Ako a kedy sa zapísať do kurzu

 • Zápis prebieha na našej webovej stránke: https://asiain­fo.sk/jazykova-skola. Vyberte si z našej ponuky kurzov a vyplňte prihlášku. O ďalšom postupe Vás budeme kontaktovať.
 • Nenašli ste kurz, ktorý by sa Vám pozdával? Nezúfajte, vyplnte našu nezáväznú prihlášku na: https://asiain­fo.sk/jazykova-skola/nezavazna-prihlaska a zvoľte svoje preferencie. Ďalej Vás budeme kontaktovať.
 • AIC škola sa snaží časovo prispôsobiť práve Vám, a preto na našej stránke nenájdete, kedy sa dané kurzy konajú. V prihláške si sami navolíte Vaše časove preferencie. Čím viac študentov sa prihlási, tým väčšia šanca, že sa kurzy budú konať v čase, ktorý Vám najviac vyhovuje.
 • V prípade privátnych a semi-privátnych kurzov nás neváhajte kontaktovať na uvedenej emailovej adrese alebo telefonnom čísle.

Systém zliav

 • Možnosť platby na splátky pre študentov a seniorov.
 • Zľavy na kurzy prebiehajú nárazovo. Sledujte nášu webstránku alebo náš Facebook a dozviete sa, či práve neprebieha nejaká zľava.

Ďalšie kurzy japončiny | Asia Info Centre

Jazyk Názov kurzu a pokročilosť Študentov Dĺžka kurzu Rozsah výučby Cena
JA, ZH
Privátne a Semi-privátne kurzy japonského/čínskeho/kórejského jazyka
kód kurzu (KP, JP, CP)
A1 - Začiatočník, A2 - Mierne pokročilý, B1 - Nižší-stredne pokročilý, B2 - Vyšší-stredne pokročilý, C1 - Pokročilý
1 – 2 iná 25 h (2x1h) V závislosti od typu kurzu. Opýtajte sa nás.
JA
Japončina pre pokročilých (aj príprava na JLPT)
kód kurzu (JA-01)
B1 - Nižší-stredne pokročilý, B2 - Vyšší-stredne pokročilý, C1 - Pokročilý, C2 - Expert
6 – 8 iná 25 h (2x1h) 250 EUR
Viac kurzov školy

Rezervácia miesta v kurze

Dobrý deň, chcem si rezervovať miesto v jazykovom kurze
Japončina pre začiatočníkov a mierne pokročilých (kód: JZ-01). Pošlite mi prosím informácie o platbe a zápise do kurzu.

Overiť voľné miesto

Dobrý deň, chcem si overiť, či je ešte voľné miesto v jazykovom kurze Japončina pre začiatočníkov a mierne pokročilých (kód: JZ-01).

Informovať sa na kurz

Dobrý deň, chcem sa informovať na kurz Japončina pre začiatočníkov a mierne pokročilých (kód: JZ-01). Kontaktujte ma, prosím.

Volám sa

a môj email je

prípadne ma zastihnete na telefóne

.

Rád(a) by som ešte poznamenal(a): Rád(a) by som ešte poznamenal(a): Rád(a) by som sa tiež opýtal(a) na:

Ozvite sa mi prosím čo najskôr. Ďakujem.

Súhlasím s podmienkami používania portálu JazykovéŠkoly.sk
Pošlite škole správu.
Meno a email sú povinné položky
100 kurzov
73 škôl