Odporúčané jazykové školy
Jazykový kurz Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne
Filtrovanie podľa viacerých parametrov

Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne
 (kód: 006)

Učíme po nemecky rýchlo a efektívne. Vďaka našej metóde výučby zameranej na konverzáciu budete po nemecky rozprávať od prvej hodiny. Úvodná hodina je vždy zadarmo.
Nemčina
Ceny kurzov sa odvíjajú podľa dĺžky kurzov v rozsahu 13,50 -15 EUR
Čas výučby
Podľa dohody.
Opakuje sa
Výučba prebieha 1x alebo 2x týždenne.
Kurzy otvárame v priebehu celého školského roku. Do kurzov je možné aj pristúpiť.
Vyuč. jazyk
NJ
Počet študentov
Jazykový kurz Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne: počet študentov
Cena
Cena jazykového kurzu nemčiny v Nitre - Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne viac…
Rozsah výučby | Hod týždenne
Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne - rozsah výučby jazykového kurzu v Nitre GERMANICA Jazyková škola Nitra 100h
Kurz začína
inak Kdy začíná jazykový kurz Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne - Jazykový kurz Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne
jazykový lektor Mgr. Daša Geršiová
Mgr. Daša Geršiová
jazykový lektor Mgr. Vilma Kicová
Mgr. Vilma Kicová
jazyková učebnica: Menschen B1/1
Menschen B1/1
jazyková učebnica: Schritte international Neu 1+2
Schritte international Neu 1+2
Pokročilosť
Pokročilosť stanovíme rozraďovacím testom
Typ kurzu
Individuálne kurzy
Cena zahŕňa
výučba, priebežné a záverečné testovanie, prístup do...

Termín konania

Začiatok:
Kurzy otvárame v priebehu celého školského roku. Do kurzov je možné aj pristúpiť.
Čas konania:
Podľa dohody.
Dĺžka kurzu:
Organizujeme štvrťročné, polročné a ročné kurzy
Poznámka:
Väčšina kurzov pokračuje v nadväzujúcom kurze s rovnakým lektorom a väčšinou študentov.

Rozsah výučby

Počet vyučovacích hodín:
podľa dohody
Periodicita:
Výučba prebieha 1x alebo 2x týždenne.
Poznámka:
Sami si zvolíte intenzitu výučby, zameranie hodín aj jej dĺžku. (45 min alebo 60 min)

Cena kurzu

Cena kurzu:
Ceny kurzov sa odvíjajú podľa dĺžky kurzov v rozsahu 13,50 -15 EUR
Cena zahŕňa:
výučba, priebežné a záverečné testovanie, prístup do knižnice, používanie kuchynky
Cena nezahŕňa:
učebnice a výukové materiály
Ďalšie nutné náklady po nástupe na výučbu:
Učebnica nie je nutnosťou. Používame digitáne učebnice.

Posuňte sa ďalej

Prihláste sa na kurz nemčiny a profitujte z možností, ktoré Vám jej aktívne využívanie na trhu práce ponúka.

Náplň a obsah kurzu

Učíme po nemecky rýchlo a efektívne. Vďaka našej metóde výučby zameranej na konverzáciu budete po nemecky rozprávať od prvej hodiny. Úvodná hodina je vždy zadarmo.

Prečo si vybrať tento kurz

 • Prispôsobíme sa Vašemu časovému harmonogramu.
 • Hodiny sú prispôsobené na mieru podľa potrieb študenta.
 • Používame digitálne učebné materiály.
 • Hodinu je možné presunúť alebo zrušiť vždy 24 h vopred.

Pre koho je kurz určený

 • Tento kurz je určený pre každého, kto sa chce naučiť po nemecky a z časových, osobnostných alebo iných dôvodou uprednostňuje byť na hodine s lektorom sám.
 • Vaše hodiny Vám prispôsobíme na mieru.

Cieľ kurzu

 • Počiatočnú úroveň ovládania nemčiny zisťujeme pomocou vstupného testu a osobného rozhovoru v nemčine.
 • Postup študenta sa testuje každého pol roka, a to komplexne s prihliadnutím na všetky 4 zručnosti potrebné pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Študenti sú testovaní písomnou i ústvou formou.
 • Výučba je postavená na základe schválených učebných postupov zvolenej učebnicovej rady vypracovanej na základe SERR (spoločného európskeho referenčného rámca).
 • Cieľov výučby je praktické zvládnutie nemčiny na potrebnej požadovanej úrovni na základe zadania od klienta.

Obsah kurzu

 • Vytvorenie príjemnej atmosféry na hodinách je pre nás veľmi dôležité.
 • Naši študenti sa výučby zúčastňujú radi.
 • Obsah kurzu vytvárame na základe potrieb a požiadaviek klienta.
 • Na hodinách zohľadňujeme všetky zručnosti ovládania nemeckého jazyka, využívame ale metódu zameranú na konverzáciu.
 • Výučba je realizovaná výhradne v cieľovom nemeckom jazyku.
 • Pri výučbe využívame vytváranie modelových situácií, diskusie aj hry.
 • Máme výborné skúsenosti a na hodinách používame učebné materiály vydavateľstva HUEBER.
 • Študenti majú k dispozícii voľne dostupnú bezplatnú aplikáciu na mobilný telefón, obsahujúcu všetky videá a ostatné audiovizuálne pomôcky používané aj na hodinách.

Zaradenie kurzu

 • Druh kurzu: Individuálne kurzy
 • Veková skupina: Najčastejšie navštevujú kurz dospelí od 18 do 50 rokov, Niektoré kurzy navštevujú aj deti nižšieho stupňa ZŠ, Niektoré verejné kurzy máme zamerané na teenagerov, Ponúkame verejné kurzy pre žiakov vyššieho stupňa ZŠ
 • Forma výučby: Kurz s multimediálnou výučbou

Výučbu zabezpečuje

GERMANICA

Jazyková škola Nitra
Nitra
94901
Mostná 13

Priemyselné centrum - Ferenitka 3 poschodie Je potrebné zvoniť na zvonček s označením GERMANiCA.

+421 902 948 948 www.germanica.sk

Pokročilosť kurzu

Pokročilosť stanovíme rozraďovacím testom

Aké sú vstupné znalosti?

Študentov rozdeľujeme do pokročilostných skupín rozraďovacím testom.

 • na základe vstupného testu a rozhovoru v nemčine určíme Vášu aktuálnu znalosť jazyka podľa VERR.
Lektor jazykového kurzu Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne - Mgr. Daša Geršiová

Lektori tohto kurzu

Mgr. Daša Geršiová

Riaditeľka a konateľka jazykovej školy Germanica

Aktívne vyučuje 12 rokov. Je usmievavá, komunikatívna a veselá. Ako lektorka nemčiny pôsobila aj v zahraničí. Nemčinu vyučuje deti, dorast i dospelých, od jazykovej úrovne A0-C1. Pôsobila aj ako tlmočníčka, momentálne sa ale prevažne venuje učeniu. Je zakladateľkou jazykovej školy Germanica. Snaší sa povzniesť nemčinu a zbaviť ľudí predsudkov voči nej. Cez leto organizuje denný tábor s nemčinou pre deti od 5–12 r. a bezplatné hodiny konverzácie nazývané Deutscher Stammtisch .

V čom lektor vyniká

 • orientovanosť na cieľ
 • má dlhodobé praktické skúsenosti z rôznych odborov nazbierané počas jej tlmočníckej praxe (strojníctvo, stavebníctvo, obchod…) ktoré vie v prípade potreby pretaviť do výučby
 • individuálny prístup
 • záujem o študenta

Vzdelanie a prax

 • vyštudovala VŠ odbor Germanistika
 • medzinárodná štátna skúška z nemčiny na úrovni C1

3 osobné skúsenosti študentov

Ohodnotiť lektora
Lektor jazykového kurzu Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne - Mgr. Vilma Kicová

Mgr. Vilma Kicová

Energická a príjemná lektorka s dlhoročnou praxou.

Vilma je fantastická lektorka a skvelá priateľka. S vyučovaním nemčiny v skupinách, individuálnych kurzoch i vo firmách má dlhoročné skúsenosti. Vyučuje všetky úrovne a všetky vekové kategórie. Nemčinou žije v práci i doma.

V čom lektor vyniká

 • dôslednosť
 • zmysel pre detail a zameranie na cieľ
 • Na hodinách vytvára príjemnú atmosféru a i detský študenti sa na hodiny tešia.
Ohodnotiť lektora
Učebnice v jazykovom kurze Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne - Menschen B1/1

Učebnice pre tento kurz

Menschen B1/1

Hueber
Julia Braun-Podeschwa, Charlotte Habersack, Angela Pude • Vydané 2014 • ISBN 978-3-19-301903-5

Kurz Menschen je určený pre stredné a jazykové školy, pre žiakov začiatočníkov z nemeckého jazyka. Kurz je zostavený podľa súčasných požiadaviek SERR a prechádza úrovňami od A1, cez A2 až po B1. V ponuke je trojdielne vydanie alebo rozdelenie na poldiely. Koncepcia Menschen vychádza z aktuálnych poznatkov psychológie učenia sa a neurodidaktiky. Minipríbehy konkrétnych ľudí vzbudzujú záujem a emócie, obrázkový lexikón ku každej lekcii zas podnecuje vizuálnu pamäť a zmyslové kanály sa zapájajú cez piesne, filmy a pohybové hry.

Učebnice v jazykovom kurze Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne - Schritte international Neu 1+2

Schritte international Neu 1+2

Hueber
Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht • Vydané 2016 • ISBN 978-3-19-101082-9

Učebnica obsahuje jasne a prehľadne zostavené lekcie, obrázky a ilustrácie i texty na počúvanie. Obsahuje množstvo zaujímavých textov a témy z prostredia mladých ľudí, bežných situácií a rozhovorov. Induktívna gramatika, príprava na pracovnú komunikáciu a flexibilný obsah.
Vynovené a prepracované vydanie obľúbeného kurzu Schritte international NEU pre žiakov jazykových škôl, mladých a dospelých – začiatočníkov v nemeckom jazyku – vo veku od 16 rokov. Nové vydanie NEU vychádza z obľúbených a odskúšaných prvkov predchodcu Schritte international, pričom je obohatené o celkom nové prvky ako nový príbeh na počúvanie, rozširujúce možnosti využívania rôznych mediálnych komponentov, či novú osviežujúcu grafickú úpravu. Koncepcia i gramatická progresia ostali nezmenené.

Učebnice v jazykovom kurze Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne - Schritte international Neu 3+4

Schritte international Neu 3+4

Hueber
Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht • Vydané 2016 • ISBN 978-3-19-101084-3

Učebnica obsahuje jasne a prehľadne zostavené lekcie, obrázky a ilustrácie i texty na počúvanie. Obsahuje množstvo zaujímavých textov a témy z prostredia mladých ľudí, bežných situácií a rozhovorov. Induktívna gramatika, príprava na pracovnú komunikáciu a flexibilný obsah.
Vynovené a prepracované vydanie obľúbeného kurzu Schritte international NEU pre žiakov jazykových škôl, mladých a dospelých – začiatočníkov v nemeckom jazyku – vo veku od 16 rokov. Nové vydanie NEU vychádza z obľúbených a odskúšaných prvkov predchodcu Schritte international, pričom je obohatené o celkom nové prvky ako nový príbeh na počúvanie, rozširujúce možnosti využívania rôznych mediálnych komponentov, či novú osviežujúcu grafickú úpravu. Koncepcia i gramatická progresia ostali nezmenené.

Učebnice v jazykovom kurze Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne - Schritte international Neu 5+6

Schritte international Neu 5+6

Hueber
Silke Hilpert, Marion Kerner, Jutta Orth-Chambah, Angela Pude, Anne Robert, Anja Schümann, Franz Specht, Dr. Dörte Weers • Vydané 2016 • ISBN 978-3-19-101086-7

Učebnica obsahuje jasne a prehľadne zostavené lekcie, obrázky a ilustrácie i texty na počúvanie. Obsahuje množstvo zaujímavých textov a témy z prostredia mladých ľudí, bežných situácií a rozhovorov. Induktívna gramatika, príprava na pracovnú komunikáciu a flexibilný obsah.
Vynovené a prepracované vydanie obľúbeného kurzu Schritte international NEU pre žiakov jazykových škôl, mladých a dospelých – začiatočníkov v nemeckom jazyku – vo veku od 16 rokov. Nové vydanie NEU vychádza z obľúbených a odskúšaných prvkov predchodcu Schritte international, pričom je obohatené o celkom nové prvky ako nový príbeh na počúvanie, rozširujúce možnosti využívania rôznych mediálnych komponentov, či novú osviežujúcu grafickú úpravu. Koncepcia i gramatická progresia ostali nezmenené.

Učebnice v jazykovom kurze Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne - Ziel B1+

Ziel B1+

Hueber
Roland Fischer, Anja Schümann, Sandra Evans, Rosa-Maria Dallapiazza, Maresa Winkler • Vydané 2012 • ISBN 978-3-19-211676-6

Učebnica orientovaná na opakovanie získaných vedomostí a zručností v čítaní, počúvaní, písaní, rozprávaní, slovej zásoby a gramatiky z nemeckého jazyka na úrovni B1+. Posilňuje jazykovú úroveň B1 a umožňuje študentom ľahšie zapamätanie nových vedomostí z nemeckého jazyka.
Päť úrovňový kurz Ziel je určený pre pokročilých študentov nemčiny. Obsahuje individuálne vzdelávacie priority a vzdelávacie ciele. Je mixom akčných tém zo života. Študenti nemeckého jazyka si vďaka skvelému spracovaniu cieľov Európskeho referenčného rámca osvojujú frázy vhodného správania a komunikácie v rôznych situáciách a témach.

Učebnice v jazykovom kurze Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne - Ziel B2, Band 1

Ziel B2, Band 1

Hueber
Rosa-Maria Dallapiazza, Sandra Evans, Roland Fischer, Angela Kilimann, Anja Schümann, Maresa Winkler • Vydané 2012 • ISBN 978-3-19-211674-2

Učebnica je určená pre žiakov stredných škôl vo vyšších ročníkoch, študentov, ale aj pre dospelých, ktorí sú pokročilí v nemeckom jazyku. Cieľom učebnice Ziel B2/1 je naučiť žiakov a študentov nové aktuálne témy a zároveň ich pripraviť k záverečným testom.
Päť úrovňový kurz Ziel je určený pre pokročilých študentov nemčiny. Obsahuje individuálne vzdelávacie priority a vzdelávacie ciele. Je mixom akčných tém zo života. Študenti nemeckého jazyka si vďaka skvelému spracovaniu cieľov Európskeho referenčného rámca osvojujú frázy vhodného správania a komunikácie v rôznych situáciách a témach.

Učebnice v jazykovom kurze Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne - Ziel B2, Band 2

Ziel B2, Band 2

Hueber
Rosa-Maria Dallapiazza, Sandra Evans, Roland Fischer, Angela Kilimann, Anja Schümann, Maresa Winkler • Vydané 2012 • ISBN 978-3-19-711674-7

Učebnica je určená pre žiakov stredných škôl vo vyšších ročníkoch, študentov, ale aj pre dospelých, ktorí sú pokročilí v nemeckom jazyku. Cieľom učebnice Ziel B2/2 je naučiť žiakov a študentov nové aktuálne témy a zároveň ich pripraviť k záverečným testom.
Päť úrovňový kurz Ziel je určený pre pokročilých študentov nemčiny. Obsahuje individuálne vzdelávacie priority a vzdelávacie ciele. Je mixom akčných tém zo života. Študenti nemeckého jazyka si vďaka skvelému spracovaniu cieľov Európskeho referenčného rámca osvojujú frázy vhodného správania a komunikácie v rôznych situáciách a témach.

Učebnice v jazykovom kurze Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne - Menschen B1/2

Menschen B1/2

Hueber
Julia Braun-Podeschwa, Charlotte Habersack, Angela Pude • Vydané 2014 • ISBN 978-3-19-501903-3

Kurz Menschen je určený pre stredné a jazykové školy, pre žiakov začiatočníkov z nemeckého jazyka. Kurz je zostavený podľa súčasných požiadaviek SERR a prechádza úrovňami od A1, cez A2 až po B1. V ponuke je trojdielne vydanie alebo rozdelenie na poldiely. Koncepcia Menschen vychádza z aktuálnych poznatkov psychológie učenia sa a neurodidaktiky. Minipríbehy konkrétnych ľudí vzbudzujú záujem a emócie, obrázkový lexikón ku každej lekcii zas podnecuje vizuálnu pamäť a zmyslové kanály sa zapájajú cez piesne, filmy a pohybové hry.

Certifikát, ktorý získate absolvovaním

Pripravíme vás na medzinárodné skúšky

V našej jazykovej škole môžete navštevovať aj kurzy ktorých cieľom je pripraviť Vás na medzinárodne jazykové skúšky… TestDaf, OSD, Goethe Zertifikat.

Pár slov o nás

Máme radi nemčinu.
Aj preto sa špecializujeme výhradne na výučbu nemeckého jazyka.
Naše nadšenie pre tento jazyk sa snažíme šíriť ďalej.
Ponúkame:

 • individuálny prístup
 • kvalifikovaných lektorov s dlhoročnou praxou
 • kurzy pre všetky vekové kategórie a úrovne SERR (spoločného európskeho referenčného rámca).


Veríme, že nemčina je pre tunajší trh práce z dvôvodu geografickej blízkosti nemecky hovoriacich krajín veľmi dôležitá. Preto Vám ponúkame možnosť osvojiť si praktické znalosti nemčiny a zlepšiť tak svoje šance uplatniť sa na trhu práce.

Prečo si vybrať nás


 • Využívame osvedčenú metódu výuky zameranú na konverzáciu
 • Hodiny sú realizované výhradne v nemeckom jazyku.
 • Sústreďujeme na najdôležitejšie gramatické javy a pripravujeme študentov na praktické zvládnutie nemčiny v reálnom živote. 
 • Študenti sa učia správne klásť otázky, diskutovať o najrôznejších témach, vyjadriť svoj názor k danej téme.
 • Prihliadame na zvládnutie všetkých 4 zručností ( posluch s porozumením, čítanie s porozumením, písanie a rozprávanie).
 • Hodiny kopírujú aktuálnu potrebu študenta. Potrebujete nemčinu do práce? Pripravujete sa na skúšky? Komunikujete so zahraničím formou Emailov ? Chystáte sa pracovať do zahraničia ? Chcete sa zbaviť strachu pri prímaní telefonátov s predvoľbou krajín D-A-CH ? 
 • Pri výučbe používame digitálne učebné materiály, kúpa učebnice nie je nutná.
 • pre deti počas leta organizujeme denný tábor s nemčinou.

Radi Vás u nás privítame.

Vybavenie školy

 • Kurz s občerstvením
 • Prístup do knižnice školy
 • Zapožičanie učebníc do kurzu

Doprava

Prístup autobusom MHD

Linka: 1, 6, 9,10,17, 26, 35, 27, 30, 99
Zastávka: Predmostie

Prístup autom

Parkovanie priamo vo dvore. Vľavo pri plote sa nachádza rezervované miesto pre študentov jazykovej školy.

Ako a kedy sa zapísať do kurzu

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte správou cez našu stránku www.germanica.sk, prípadne mailom dasa.gersiova@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0902 948 948

Radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky a dohodneme podrobnosti Vašeho kurzu.

Prvá hodina zdarma.

Systém zliav

Študenti môžu využiť nasledovné zľavy:

 • súrodenecká zľava 5% na každé z detí – platí pri detských kurzoch
 • skupinová zľava 5% (ak sa prihlásite na kurz ako skupina. Zľava platí už pri dvoch uchádzačoch)

Ďalšie kurzy nemčiny | GERMANICA

Jazyk Názov kurzu a pokročilosť Študentov Dĺžka kurzu Rozsah výučby Cena
NJ
Skupinový detský kurz nemčiny pre začiatočníkov
kód kurzu (deti 001)
A0 - Úplný začiatočník
3 – 6 ročný (2 semestre)
do
25 h (1x1h)
Št
9 €/ 60 min
NJ
Firemný kurz nemčiny pre zamestnancov
kód kurzu (002)
Jazykový audit vašich vedomostí
iná 100 h 18 EUR / 60 minút
NJ
Individuálny kurz nemčiny cez Skype
kód kurzu (004)
Jazykový audit vedomostí
iná 100 h 17 EUR / 60 minút
NJ
iná 100 h (2x1h)
Po, St
Ceny kurzov sa odvíjajú podľa dĺžky kurzov a počtu študentov v skupine v rozsahu 9 -12 EUR
NJ
Firemný flexibilný kurz nemčiny pre manažérov
kód kurzu (003)
Jazykový audit vašich vedomostí
iná 100 h 18 EUR / 60 minút
NJ
Skupinový detský kurz nemčiny pre pokročilých
kód kurzu (deti 002)
B1 - Nižší-stredne pokročilý, B2 - Vyšší-stredne pokročilý, C1 - Pokročilý
3 – 6 ročný (2 semestre)
do
25 h
Št
9 €/ 60 min
NJ
Bezplatné konverzačné hodiny nemčiny pre verejnosť - Stammtisch
kód kurzu (007)
Pokročilosť stanovíme rozraďovacím testom
iná 100 h (1x1h) Stretnutia sú bezplatné
Viac kurzov školy

Rezervácia miesta v kurze

Dobrý deň, chcem si rezervovať miesto v jazykovom kurze
Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne (kód: 006). Pošlite mi prosím informácie o platbe a zápise do kurzu.

Overiť voľné miesto

Dobrý deň, chcem si overiť, či je ešte voľné miesto v jazykovom kurze Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne (kód: 006).

Informovať sa na kurz

Dobrý deň, chcem sa informovať na kurz Individuálne kurzy nemčiny pre verejnosť všetky úrovne (kód: 006). Kontaktujte ma, prosím.

Volám sa

a môj email je

prípadne ma zastihnete na telefóne

.

Rád(a) by som ešte poznamenal(a): Rád(a) by som ešte poznamenal(a): Rád(a) by som sa tiež opýtal(a) na:

Ozvite sa mi prosím čo najskôr. Ďakujem.

Súhlasím s podmienkami používania portálu JazykovéŠkoly.sk
Pošlite škole správu.
Meno a email sú povinné položky
119 kurzov
74 škôl